Koleżanki i Koledzy!

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze mamy już za sobą.
Dziękuję tym odpowiedzialnym członkiniom i członkom Związku,

którzy znaleźli czas, aby w nim uczestniczyć.

Został wybrany Zarząd na następną 5 – letnią kadencję w składzie:

Krystyna Polkowska – przewodnicząca, Stanisław Bocian – wiceprzewodniczący,

Zofia Dębska – skarbnik, Janina Gościewska – sekretarz,

Jolanta Grabowska – członek, Teresa Karolczuk – członek,

Zdzisław Kuś – członek.

Życzymy im dużo zdrowia i sił do pracy.

Ważna informacja!!!

Jest jeszcze 8 wolnych miejsc na wczasy nad morzem w Mrzeżynie,
w ośrodku „Bogdanka” w dniach 28.05 – 08.06.2024r.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 7 marca br.

Z koleżeńskim pozdrowieniem – K. Polkowska

04.03.2024