Wybory!!!

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 27 lutego br. o godz. 11.00 w hotelu „LOGOS” (Dom Nauczyciela)
odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze naszego Związku.

Minęła pięcioletnia kadencja działalności obecnego zarządu
i czas na podsumowanie jego pracy.

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
dokonamy też wyboru nowych władz związkowych na następne 5 lat.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam.

Z koleżeńskim pozdrowieniem – Krystyna Polkowska.