Zarząd

 

Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach wybrany na Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 29.08.2023 r.