Wyjazd do Chorwacji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Finalizujemy już wyjazd do Chorwacji w dniach 9-18.09.2023r.

Prosimy osoby, które wpłaciły zaliczki o dokonanie dopłaty w kwocie

1.800 zł na nasz rachunek bankowy: 60 1240 5891 1111 0011 1117 1700 – bank PEKAO S.A.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca br.

Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do biura Związku.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie.