Koleżanki i Koledzy!

Koleżanki i Koledzy!

Z radością zawiadamiam, że udało się zorganizować wyjazd na turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny do ośrodka EGM w Łazach nad morzem w terminie od 30.08 do 12.09.2020r. Ponieważ termin pierwotny (13-26 czerwca) nie został dotrzymany – z powodu pandemii COVID19 i związanych z nią zakazów – niektórzy uczestnicy nie mogą wyjechać w nowym terminie i są jeszcze wolne miejsca. Zachęcam do wyjazdu, do pięknie położonego ośrodka, a po więcej szczegółów serdecznie zapraszam do biura Związku.