II Przegląd Pieśni Patriotycznych – 9.11.2017 r

DSC_0418Już po raz drugi w Suwałkach, 9 listopada odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej pt. „A oni szli i szli do Niepodległej…”. Przegląd zorganizował Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach oraz zespół Ocean Życia. W sali szkoły muzycznej wystąpiło aż osiem zespołów senioralnych: „Optymiści” z  Niemenczyna (Litwa), „Chór Pojezierze” z Ełku, „My Piszanie” z Pisza, „Oleckie Echo” z Olecka,  „Znaroku” z Przerośli  oraz suwalskie „Złota Jesień” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  „Canto”  oraz gospodarz spotkania „Ocean Życia” . Było to już piąte zadanie z projektu „Pasja nie przemija z wiekiem”, które realizował zespół Ocean Życia.
Wśród zaproszonych gości była wiceprezydent Suwałk – Ewa Sidorek,  asystent sekretarza stanu i posła Ziemi Suwalskiej Jarosława Zielińskiego – Robert Wagner, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Honorata Rudnik, przedstawiciel wojska – Andrzej Twardowski, ksiądz kapelan – Jarosław Pierzgalski, sekretarz Gminy Suwałki – Dariusz Sawaliew, dyrektorzy GOK: w Krzywem – Aneta Perkowska i Przerośli – Jarosław Rynkiewicz, przedstawiciel SRS – Włodzimierz Marczewski, prezes UTW w Niemenczynie – Józefa Gulbicka i dwie wiceprezes UTW w Suwałkach – Barbara Grabowska oraz Bożena Maskowicz, prezesi PZERiI: w Piszu – Ryszard Popławski, Ełku – Daniel Kunikowski i Suwałk – Tadeusz Chludziński. Przybyła również licznie publiczność, było ponad 300 osób. Na spotkaniu były po raz pierwszy dzieci z Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II – można więc śmiało powiedzieć, że było to spotkanie międzypokoleniowe. Dzieci żywo reagowały na to, co działo się na scenie, głośno klaskały i rytmiczne maszerowały podczas piosenek marszowych.

Koncert rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Roty. Zespoły wykonywały po trzy piosenki, które publiczność nagradzała gromkimi brawami, często razem śpiewała. Każdy zespół otrzymał puchar i dyplom. Pani Ewa Sidorek  pięknymi słowami podziękowała organizatorom, podkreśliła iż takie spotkania rozwijają patriotyzm, integrują seniorów jak również promują miasto.

Po koncercie członkowie zespołów udali się na spotkanie integracyjne do restauracji Na Starówce. Po obiedzie było w dalszym ciągu wspólne śpiewanie i zabawa.

Tekst: Jadwiga Sowulewska; zdjęcia Marianna Gref