Zarząd

DSC04933

Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach wybrany na Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 28.10.2013 r.

 1. Chludziński Tadeusz – Przewodniczący
 2. Zawadzki Józef – Z-ca Przewodniczącego
 3. Zawistowska Wanda – Z-ca Przewodniczącego
 4. Dębska Zofia – Skarbnik
 5. Serbin Halina – Sekretarz
 6. Sowulewska Jadwiga – Członek
 7. Cybruch Józef – Członek
 8. Zaremba Tadeusz – Członek – Oddział Rejonowy Ełk
 9. Łożyński Jan – Członek – Oddział Rejonowy Giżycko
 10. Łukaszewicz Helena – Członek – Oddział Rejonowy Gołdap
 11. Malinowski Stanisław – Członek – Oddział Rejonowy Pisz
 12. Górecka Zofia – Członek – Oddział Rejonowy Augustów
 13. Stankiewicz Czesława – Członek – Oddział Rejonowy Olecko
 14. Melon Ryszard – Członek – Oddział Rejonowy Sejny
 15. Sobolewski Jan – Członek – Oddział Rejonowy Węgorzewo